تنها سازنده دستگاههای قابسازی در ایران

دستکاه وی زن (دوخت)

دستگاه گیوتین بادی
اره فارسی بر دو طرفه

اره فارسی بر ایتالیایی مدل 3 ایکس

اره فارسی بر ایتالیایی مدل 305W
دستگاه گیوتین پایی
تیغه اره فارسی بر freud ایتالیا
تیغه گیوتین ساخت نوین فریم

برای تماس با کارشناسان ما بر روی دکمه تماس کلیک کنید