اره فارسی بر 3 ایکس

اره فارسی بر 3 ایکس یک اره ایتالیایی میباشد که نوین فریم با اضافه کردن میز و خط کش و مکنده (برای جمع کردن گرد و خاک حاصل از برش) عملیات برش را راحت کرده و کارایی و بازده آنرا ارتقاء بخشیده است.

این دستگاه در حالت مستقیم 17 سانت و در حالت 45 درجه 13 سانت کار پهن را برش میزند.

موتور این دستگاه دینام میباشد و در هنگام کار صدا ندارد.

تیغه گیوتین
دستگاه گیوتین بادی(پنوماتیک)