دستگاه وی زن (دوخت قاب)

نوین فریم تنها تولید کننده دستگاه دوخت (وی زن) در ایران میباشد .

این دستگاه قادر است تا 13 سانت کار پهن را به راحتی دوخت کند و تمامی سوزنهای تیپ (AL)روی این دستگاه کار میکندئ

این دستگاه قابل رقابت با کلیه دستگاههای وارداتی میباشد .با این تفاوت که این دستگاه کار پهن تری را نسبت به دستگاههای خارجی دوخت میکند

دستگاه اره فارسی بردوطرفه