دستگاه گیوتین بادی(پنوماتیک)

نوین فریم تنها تولید کننده دستگاههای گیوتی مخصوص قابسازی در ایران میباشد

این مدل از دستگاههای گیوتین با فشار باد کار میکند و تیغه گیوتین به وسیله فشار باد حرکت میکند.

گیوتینهای تولید نوین فریم قابل رقابت با نمونه های خارجی میباشد وهمچنین یک سال ضمانت نیز دارد

اره فارسی بر 3 ایکس
دستگاه اره فارسی بردوطرفه